$user->fullName föreläsare

Kort om Henrik Söder

Henrik Söder är en uppskattad föreläsare och författare som berättar omsorgsfullt och på ett pedagogiskt om vägen tillbaka från en långvarig psykossjukdom.

Innan Henrik insjuknande levde han ett tillsynes normalt studentliv på tandläkarhögskolan med ett lyckligt förhållande och en positiv framtidssyn. Men då skedde det oförutsedda när hans situation tog en abrupt vändning när en livskris inträffade som succesivt blev upprinnelsen till en långvariga psykos.

Henrik blev då första gången inlagd på St Görans sjukhus där han snabbt föll allt djupare in i sina vanföreställningar som slutade med att han slog sönder säkerhetsrutan på avdelningen och koppade ut från femte våningen. Detta följdes med återkommande episoder under flera år innan Henrik tillslut blev friskförklarad tack vare mediciner, terapi och stöd från sina nära.

Det är nu sju år sedan Henrik upplevde en psykos och har idag en juridik examen med 10 års erfarenhet inom juristyrket och många års erfarenhet som aktiv utbildare inom mental hälsa.

Sammanfatting

 • Namn
  Henrik Söder
 • Ålder
  60 år
 • Kommun
  Stockholm
 • Län
  Stockholm

Henrik Söder är föreläsare och författare av boken ’Tokstormen dansar’ och lever idag ett lyckligt liv med sina två barn. Henriks sjukdomshistoria är lång och svår men han har trots alla odds kommit tillbaka till ett välfungerande och tillfredställande liv.

Idag är Henrik en aktiv föreläsare och konsult med bland annat erfarenheter som projektledare på Norra Stockholms psykiatri och som utbildare inom RSMH.

 • Egna erfarenheter av psykos
 • Hur en psykos upplevs
 • Vilka redskap det finns för att tillfriskna
 • Vad som händer med ens identitet när man får en diagnos