$user->fullName föreläsare

Kort om Hulda Sandelin

I 14 år levde Hulda med depressioner, medicinering och självmordstankar. Numera använder hon sina erfarenheter och kunskaper för att hjälpa andra människor att förändra sin situation och för att sprida hopp om att det kan bli bättre.

Hulda har på egen hand hittat fungerande mentala strategier och har genom sina erfarenheter fått stor kunskap om kognitiv beteendeterapi. Hon är också van att förmedla kunskap om olika psykiska sjukdomar, bemötande och hur man hjälper någon som mår psykiskt dåligt.

Hulda är certifierad instruktör i utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa och hon har i samarbete med Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten utvecklat ett utbildningspaket som riktar sig till arbetsgivare och anställda som vill få mer kunskap och medvetenhet om psykisk hälsa och ohälsa. Hulda är också ambassadör för Hjärnkoll och är utvald som ambassadörsinspiratör tack vare sin långa erfarenhet av att föreläsa om sina egna upplevelser.

Sammanfatting

 • Namn
  Hulda Sandelin
 • Ålder
  43 år
 • Kommun
  Lycksele
 • Län
  Västerbotten

Som 24-åring kom Hulda för första gången i kontakt med psykiatrin efter att ha levt med svåra depressioner sedan hon var tretton. Läkaren diagnostiserade henne då som unipolär. Ett år senare fick Hulda sitt första maniska skov på grund av medicinering och fick diagnosen bipolär sjukdom. Hon fick då beskedet att detta var något hon skulle få leva med resten av sitt liv och att medicinering var den enda hjälp hon kunde få.

När Hulda var 27 år kom vändpunkten. Hon hittade kognitiva strategier att hantera sin sjukdom med och kunde sluta medicinera. Sedan hade hon några mycket bra år och familjen utökades från två till fyra. Men efter nästan tio år fick Hulda anledning att uppsöka psykiatrin igen. Huldas andra barn föddes extremt tidigt med funktionsnedsättning som följd och de yttre påfrestningarna blev så stora att Hulda tappade bort en av sina viktigaste strategier och depressionssymptomen återkom. Denna gång mötte hon en helt annan psykiatrisk vård och en psykolog som visade stort intresse i att stötta henne att återskapa den förlorade biten av sin psykiska hälsa.

Hulda började föreläsa när hon jobbade på ett socialt företag i Umeå, vars syfte var att skapa arbetstillfällen för personer med psykisk ohälsa. Där fungerade hon bland annat som verksamhetsledare, handledare och verksamhetschef.

 • Erfarenheter och fakta om psykisk ohälsa
 • Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
 • Psykisk hälsa på arbetsplatsen
 • Om självmord och självmordsförebyggande åtgärder
 • Hur man skapar ett fungerande liv trots psykisk ohälsa
 • Normer, bemötande och självinsikt
 • Återhämtning - självhjälp - kognitiva strategier
 • Tillgänglighetsanpassning vid psykisk ohälsa