$user->fullName föreläsare

Kort om Anneli Jäderholm

Anneli Jäderholm är en föreläsare som bjuder på sig själv och sina erfarenheter om psykoser på ett ömsom allvarligt och ömsom humoristiskt sätt. Hon berättar om det svåra hon varit med om, som hon valde att göra någonting av – en heroisk resa från slutenvårdspatient till egenföretagare med förmågan att njuta av och sätta guldkant på livet.

När Anneli Jäderholm är ute och föreläser talar hon om hur hon ser på psykosens väsen, sina slutenvårdsvistelser och rehabiliteringsprocesser men också om att det handlar om att göra ett val – att säga ja till livet och styra det dit man vill. Anneli blandar humor och allvar på ett igenkännande sätt, drar paralleller mellan olika känslor och mänskliga tillstånd och lyckas göra det tillsynes obegripliga mer begripligt.

Anneli Jäderholm är även en erfaren moderator och konferencier. Hon har en särskild förmåga att dra paralleller från vidlyftiga teorier till vardaglig saklighet. Många kallar mötet med henne för magiskt.

Sammanfatting

 • Namn
  Anneli Jäderholm
 • Ålder
  49 år
 • Kommun
  Göteborg
 • Län
  Västra Götaland

Tills hon fyllde 30 levde Anneli ett till synes vanligt liv. Hon hade två rookiekarriärer bakom sig, hade varit ungdomsstjärna i bordtennis och hade spelat golf i ett elitlag. Hon arbetade som kontrollant inom flygindustrin och var starkt engagerad i facket. Startskottet för den psykossjukdom Anneli kom att/skulle utveckla kom 1999, då hon barfota vandrade ut från sitt hem i tron att hon var den nya tidens Jesus och att det var hon som skulle frälsa världen. Anneli har idag diagnosen Schizoaffektivt syndrom.

Många anser att Anneli gjort en heroisk resa från att ha varit slutenvårdspatient med förbud och restriktioner till att bli en egenföretagare som kan njuta av livet. Genom åren har hon varit med i en mängd tidningsartiklar och uppmärksammats av både Aktuellt och humorprogrammet Parlamentet.

 • Egna erfarenheter av psykos
 • Konsult avseende miljö – psykiatrisk heldygnsvård
 • Bemötande inom psykiatrisk heldygnsvård
 • Möjlighet till simulering av en akut bältesläggning och annan tvångsbehandling
 • Inspiratör för föreläsare och andra engagerade inom psykisk hälsa och ohälsa