Psykepedia är...

en agentur för Sveriges ledande föreläsare inom psykisk hälsa och ohälsa.

Våra uppdragsformer omfattar bland annat föreläsningar, utbildningsdagar, workshops och konsultuppdrag till företag, organisationer och offentlig sektor.

Vi vill öka människors kunskap och hjälpa dem att hantera sin egen och andras psykiska ohälsa.

Vi tror att ökad kunskap om psykisk ohälsa inte bara kan hjälpa människor att hantera psykisk ohälsa i sin vardag, utan att det också kan rädda liv.

"3 av 4 lever med psykisk ohälsa antingen genom egna erfarenheter eller anhörigas."

"Varje år tar cirka 1100 personer i Sverige sitt liv."

"Psykisk ohälsa är i dagsläget den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige"

Psykisk ohälsa är vanligare än man tror. Faktum är att psykisk ohälsa är ett av de främsta hoten mot folkhälsan idag.

Att ta ett socialt ansvar och verka för ett mentalt friskare Sverige gynnar oss alla.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Kort om oss

Vad står Psykepedia för?

Syftet med Psykepedia är att förändra synen på och öppna den slutna debatten om psykisk ohälsa.

Vårt huvudmål är att skapa ett öppnare samhälle och att bryta skammen över att ha någon form av psykisk ohälsa.

Vi tycker att alla ska få en chans att utvecklas och ha samma rättigheter oavsett om de lider av psykiska ohälsa.

Vi menar att ett öppnare och mer utbildat samhälle inom psykisk ohälsa gynnar oss alla. Ekvationen är enkel: Individer med kompetens inom psykisk ohälsa är bättre på att stödja andra människor i sin omgivning och framför allt sig själva. Vi satsar på att vi i framtiden inte bara ska vara en agentur, utan att vi också ska ha etablerat Sveriges ledande portal och träffpunkt inom psykisk ohälsa.

Varför finns Psykepedia?

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i Sverige. Var fjärde svensk lider någon gång i sitt liv av psykisk ohälsa och varje år tar 1500 personer i Sverige sitt liv.

Trots att detta är ett vanligt problem är det ett tabubelagt och kontroversiellt ämne. Det gör att människor inte vågar tala öppet om sitt psykiska tillstånd – något de skulle behöva göra för att må bättre. Att ingen vågar diskutera ämnet gör att det skapas fördomar och förutfattade meningar om vad som egentligen är psykisk ohälsa. På grund av det känner många människor skam för att de själva eller någon i deras närhet lider av psykisk ohälsa. Vi skapade Psykepedia för att försöka ändra på detta.