Arbeta med mig, inte för mig

Halvdagsutbildning om psykisk ohälsa

Välkommen till en interaktiv utbildningshalvdag där vi fokuserar på reflektioner kring bemötande, återhämtning och inflytande ur ett brukarperspektiv.

Målsättning att förmedla kunskaper inom förhållningssätt och ger dig beredskap, strategier och verktyg över hur man bygger det goda mötet mellan brukarna och professionen.

Utbildningen kommer att varvas med både workshops och föreläsningar där självupplevda erfarenheter kombineras med teoretisk och medicinskt vetenskap för att de dig som deltagare hela perspektivet.

Några punkter ur programmet:

• Brukarinflytande - ett redskap till effektiv återhämtning
• Vanliga misstag i bemötandet utifrån olika verksamheter
• Hur genomförs ett effektivt brukarinflytandet
• Det goda mötet – så skapar du trygga samtal
• Arbete med cases genom diskussioner och reflektioner

12:45

Registrering

 

13.00

Varför Brukarinflytande?  - Katarina Grim

Katarina Grim drev förut en firma inom organisationsutveckling och ledarskap. Numera är hon gymnasie- och universitetslärare i psykologi samt en flitigt anlitad föreläsare i ämnen som rör psykisk ohälsa. Katarina har, med egen lång och brokig erfarenhet av psykisk ohälsa, en enastående förmåga att beskriva psykisk sjukdom. Hennes huvuddiagnos idag är bipolär sjukdom typ 2. När Katarina föreläser varvas egenupplevda erfarenheter med teoretisk och medicinskt vetenskap. Med närhet och distans, med tyngd och lättsamhet får vi följa Katarinas resa mot ett gott och hållbart liv.

15:00

Fika

15:20

Brukarcoaching - Mary-Ann Jackobsson

Mary-Anne Jakobsson – föreläser om ADHD och autism, både ur eget perspektiv och som förälder. Hon berättar om kampen för att få ihop vardagen i en stor familj där flera av familjemedlemmarna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon berättar på ett tragikomiskt sätt hur det blev för efter utförsäkringen från FK, hur hon fungerar i arbetslivet och vilka begränsningar och tillgångar hennes funktionsnedsättning för med sig. Idag är Mary-Anne anställd på NSPHiG som brukarcoach i direkt samarbete med Arbetsförmedlingen.

17:20

Konferensen avslutas

 

Välj det informationsblad som matchar din ort.

Datum och ort

  • Halvdag: Ordinarie
    1400 SEK *

I priset ingår fika och material till konferensen. Moms tillkommer på priset ovan.

* GÄLLER INNAN 16 NOVEMBER ORDINARIEPRIS: 1250 kr + MOMS BEGRÄNSAT ANTAL!